lijst wordt gemaakt...
oververkeer.nl

Op de kaart

Deze kaart helpt iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen op weg naar nul verkeersdoden in Brabant MVD01.

Gevaarlijke lokatie naar weg-beheerder met een gewogen score van 3 of meer in 3 jaar. De score is de som van het aantal dodelijke ongevallen, slachtoffer ongevallen en 0,1 * overige ongevallen.

Rijk Prov Gemeente ea.
              Kruispunt
              Wegvak

Bronnen

De ongevallen zijn afkomstig uit het BRON bestand van het ministerie van IenM. Daarin zijn alle door de politie geregistreerde ongevallen opgenomen.

In de kaart zijn alleen die ongevallen opgenomen waarvan de locatie precies bekend is.

Wegbeheerders hebben op deze kaart aangegeven welke gevaarlijke locaties ze kunnen aanpakken. U kunt informatie combineren, bijvoorbeeld ongevallen met fietsers op een plek waar sowieso al veel ongevallen gebeuren.

Over oververkeer.nl

Oververkeer.nl is een initiatief van Hastig. Oververkeer.nl biedt de mogelijkheid om informatie over verkeer in beeld te brengen. Hier betreft dat verkeersongevallen.

Het is mogelijk om extra lagen toe te voegen zoals ongevallen en intensiteiten, maar ook categorisering van wegen of schoolroutes. Door uitwisselen en delen van informatie ontstaan nieuwe verbanden

Interesse? Neem contact op met kaart@hastig.nl.

(c) Hastig | 2014


Gevaarlijke locaties
 
Gevaarlijke locaties periode 2010-2012


Wegbeheerder:    rijk    provincie    gemeenteDoelgroepen periode 2010-2012
 
Letselongevallen met fietsers


Letselongevallen met jonge bestuurders


Letselongevallen met ouderen (60 jr en ouder)
Ernstige ongevallen
 
Dodelijke ongevallen in 2010-2012

Lijst gevaarlijke locaties
`

Oververkeer.nl helpt om verbanden te zien. Een kruispunt waar veel ongevallen gebeuren kan best wel eens een knelpunt zijn voor de fietsers. Door de laag met fietsongevallen en de laag met gevaarlijke kruispunten aan te zetten kan dat voor een gemeente snel worden achterhaald.

Door te kijken naar de laag met fietsongevallen kunnen bijvoorbeeld knelpunten in (school)routes worden onderscheiden.

Meer informatie over het gebruik van oververkeer.nl vindt u in dit leaflet.